How To Prevent Access to Programs Control Panel (Add/Remove Programs) In Windows 7

Thursday, March 25, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

How To Prevent Access to Programs Control Panel (Add/Remove Programs) In Windows 7
How to turn off Add/Remove Programs feature in Windows 7
Cách khóa truy cập vào Programs Control Panel (chức năng Add/Remove Programs) trong Windows 7
Tắt tính năng Add/Remove Programs trong Windows 7

Như bạn đã biết, Programs Control Panel (tương tự như Add/Remove Programs trong Windows XP/2003) cho phép người sử dụng gỡ bỏ, thay đổi hay sửa chữa một ứng dụng, bật hay tắt các tính năng trong Windows, đặt chương trình mở mặc định cho một kiểu file (filetype) hay xem các bản cập nhật của Windows đã được cài đặt,... Nếu bạn muốn ngăn cản người sử dụng không được phép truy cập vào tính năng này, bạn có thể khóa nó lại chỉ với vài thao tác đơn giản như sau:

1. Mở Group Policy Editor bằng cách vào Start >gpedit.msc trong hộp tìm kiếm và ấn Enter.

2. Group Policy Editor sẽ được khởi động. Trong thanh điều hướng bên trái, hãy tới User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Programs.

3. Ở khung bên phải, chọn "Hide the Programs Control Panel" và click đúp vào nó.


4. Một cửa sổ hiện ra, chọn "Enabled".


5. Click OK. Chức năng Add/Remove Programs đã bị khóa:


Từ giờ trở đi, nếu người dùng vào mục Add/Remove Programs thì sẽ không thấy các chương trình đã cài đặt ở đây nữa.
0 comments: