How long has your system been up and running?

Wednesday, March 17, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

How long has your system been up and running?
How to tell how long Windows XP/2003/Vista/7 has been installed?
How do you tell how long Windows has been installed?

Đôi khi chúng ta cần biết phiên bản Windows hiện tại được cài đặt ngày tháng năm nào, hay tổng thời gian sử dụng (chỉ tính thời gian khi mở máy tính, không tính thời gian tắt máy) là bao nhiêu, hoặc muốn biết bạn đã sử dụng máy tính trong bao lâu tại phiên làm việc hiện tại (kể từ lúc bắt đầu bật máy tính gần nhất).

Cách xem thông tin này thực sự đơn giản, nhưng có thể bạn chưa biết.

Nói chung, để xem các thông tin kiểu này, bạn chỉ cần xem thông tin hệ thống (System Information) là được. Để xem được thông tin về hệ thống, thực hiện các bước sau:

- Vào Start > Run (hoặc ấn đồng thời phím Windows + R). Trong cửa sổ Run, gõ cmd và ấn Enter.

- Trong cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh: systeminfo rồi ấn Enter.

- Các thông tin về hệ thống sẽ hiện ra, bao gồm:
 1. Host Name: tên hiển thị của hệ thống của bạn trên mạng máy tính.
 2. OS Name: phiên bản Windows bạn đang dùng
 3. OS Version: phiên bản Window
 4. OS Manufacturer: Hãng sản xuất HĐH
 5. OS Configuration: thiết lập HĐH (máy trạm, máy chủ,...)
 6. OS Build Type: kiểu HĐH được xây dựng theo số lượng vi xử lý
 7. Registered Ower: Tên người dùng máy
 8. Registered Organization: Tên tổ chức/công ty
 9. Product ID: Số ID của bản Windows đang dùng
 10. Original Install Date: Ngày cài đặt Windows
 11. System Boot Time: Xem thời điểm khởi động (turn on/shut down/restart) mới nhất
 12. System Manufacturer: Hãng sản xuất ra máy tính đang dùng
 13. System Model: nhãn hiệu/loại máy máy
 14. System Type: Loại hệ thống (dựa trên nền tảng x86/x864,...)
 15. Processor(s): số lượng vi xử lý
Phía dưới là phiên bản BIOS, thư mục cài đặt HĐH, thiết bị khởi động máy, gói ngôn ngữ, bàn phím, giờ hệ thống, giờ quốc tế, bộ nhớ vật lý, bộ nhớ ảo, network card...

Timeline Live Blog

- Nếu muốn việc hiển thị thông tin hệ thống dừng lại mỗi khi hết một trang, bạn sử dụng lệnh: systeminfo | more. Lệnh này có tác dụng là: khi hiển thị đầy trang, màn hình sẽ dừng lại, và bạn ấn Enter để thông tin hiện ra từng dòng một.

- Nếu chỉ muốn xem thông tin về thời điểm cài đặt Windows, bạn hãy hạn chế việc hiển thị toàn bộ thông tin bằng lệnh sau: systeminfo | find "Original Install Date: "

Timeline Blog

- Nếu muốn biết thời gian mà bạn đã dùng trong phiên làm việc hiện tại (tính từ lúc bật máy cho đến hiện tại), hãy mở Task Manager bằng cách ấn chuột phải vào Taskbar, chọn Task Manager.

Timeline Live Blog

0 comments: