Cách chuyển định dạng đĩa cứng từ dynamic về basic mà không mất dữ liệu

Monday, March 22, 2010 Long Nguyễn Hoàng 2 Comments

Cách chuyển định dạng đĩa cứng từ dynamic về basic mà không mất dữ liệu
Convert the dynamic disk back to a basic disk
How to non-destructively convert dynamic disks to basic disks
How to convert dynamic disks to basic disks without data lost

Phương pháp chính thức để chuyển đổi đĩa dạng dynamic (năng động) về dạng basic (cơ bản) là sao lưu dữ liệu ra đĩa CD/DVD, định dạng lại đĩa, và cuối cùng là phục hồi dữ liệu từ đĩa dự phòng. Xem hướng dẫn của Microsoft để biết cách làm điều đó ở đây.

Tất nhiên, không ai muốn làm điều đó, và đôi khi thậm chí còn không thực hiện được phương pháp này. Cứ cho là bạn có thể khởi động máy tính hoặc ít nhất là truy cập vào ổ cứng và sao lưu dữ liệu trước tiên. Vậy, tiếp theo sẽ làm gì?

Cách xử lý


TestDisk 6,6 sẽ cho phép sao lưu dữ liệu của bạn, và nếu bạn để cho nó viết lại cấu trúc phân vùng, nó sẽ chuyển đổi đĩa dynamic thành basic mà không cần động vào dữ liệu.

Chạy TestDisk:


Chọn Create để ghi lại thông tin.Chương trình sẽ nhận ra tất cả các ổ đĩa kết nối với máy tính của bạn (ổ cứng gắn trong, gắn ngoài, ổ đĩa flash).

Chọn một trong những ổ mà bạn muốn làm việc, chọn Proceed và nhấn Enter.


Chọn tùy chọn thích hợp và ấn Enter.

 

Chọn Analyse và ấn Enter.Nó sẽ hiển thị cấu trúc hiện tại. Chọn Backup trước tiên, sau đó chọn Proceed. Tốt nhất là nên sao lưu nếu bạn sau này muốn khôi phục lại cấu trúc phân vùng của ổ đĩa.

 

Có thể sẽ mất một lúc mới đến màn hình trên nếu ổ đĩa của bạn có vấn đề, nhưng cuối cùng, nó cũng sẽ hiển thị tất cả các phân vùng nó được tìm thấy. Chọn một phân vùng và ấn phím P nếu bạn muốn xem các tập tin được lưu trữ trên phân vùng đó, sau đó ấn phím C để sao chép các tập tin vào các ổ đĩa nào có đủ chỗ trống.

Ấn Enter để tiếp tục.

 

Và giờ là lúc chuyển đổi đĩa cứng của bạn từ dạng dynamic thành basic. Chọn Write, sau đó ấn phím Y để xác nhận rằng bạn muốn viết cấu trúc phân vùng mới vào đĩa.

Thoát chương trình, khởi động lại ổ đĩa mà bạn chỉ vừa sửa đổi và tận hưởng ổ mới với định dạng basic.
(Thanks Christopher for the great experience)

2 comments: