Friday, March 19, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments


Dự án ANGEL của, đưa ra ngày hôm nay, sẽ cho phép hệ điều hành Chrome của họ để có thể truy cập vào phần cứng bằng cách sử dụng đồ họa OpenGL ES 2,0 API. Điều này có nghĩa gì với bạn: đồ họa 3D trong trình duyệt của bạn!

Vì vậy Angle, dự án sẽ giúp Chrome (và có lẽ là Chrome OS) sử dụng WebGL, một "chuẩn web nền tảng chéo" nhằm truy cập thấp cấp vào phần cứng đồ họa 3D, sẽ được chủ yếu dành cho Windows, vì Windows không thể chạy WebGL mà không cần cài đặt trình điều khiển OpenGL. OS X và Linux có thể, bởi vì họ đã sử dụng OpenGL ở một mức độ lớn hơn.

Điểm quan trọng là Google đã đặt nhiều phát triển quan trọng trong trình duyệt, khả năng tăng tốc 3D trên tất cả các nền tảng có nghĩa là sẽ có nhiều khả năng tạo ra các ứng dụng phong phú hơn (như máy tính để bàn) trong trình duyệt.


0 comments: