Ngày đẹp 123456789, 04:05:06 07/08/09, 12:34:56 7/08/09

Thursday, August 06, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments


Happy 07/08/09!
123456789 Day: Big moment comes at 12:34:56 on 7/08/09
Lucky point at 04:05:06 on 07/08/09
Lúc Bốn giờ, Năm phút, Sáu giây ngày mùng Bảy, tháng Tám, năm Hai nghìn không trăm linh chín là một thời điểm đặc biệt, lúc đó ngày tháng sẽ là: 04:05:06 ngày 07/08/09 (theo đồng hồ 24h), và nó sẽ không lặp lại trong vài trăm năm. Tất nhiên thời điểm gần nhất có dạng tương tự là lúc 05:06:07 ngày 08/09/10.

Một thời điểm khác cũng không kém phần "long trọng" đó là lúc 12:34:56 ngày 07/08/09, thời điểm này chỉ xảy ra 1-2 lần trong vòng 100 năm, vì thế nó rất đáng mong đợi. Hôm nay online tôi cũng nhận được hàng tá những tin nhắn kiểu này trên Facebook, Twitter, Gtalk Yahoo! Messenger.

Tuy vậy, theo tôi thì thời điểm đặc biệt này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng chứ nó không hoàn toàn đúng như vậy. Ví dụ: chúng ta có tới 2 thời điểm đặc biệt như thế nếu tính theo đồng hồ 12 giờ, có nghĩa là 12:34:56 AM12:34:56 PM. Nếu tính theo giờ trong quân sự thì 12:34 phải viết là 00:34 nữa cơ. Một số quốc gia sử dụng định dạng ngày tháng theo kiểu: tháng/ngày/năm, hoặc năm/tháng/ngày (Thụy Điển) thì sẽ không có thời điểm đặc biệt sắp tới, vì nó được viết thành: 12:34:56 ngày 08/07/09 hoặc 12:34:56 ngày 09/08/07 (đã qua từ 2 năm trước), và như vậy thời điểm đặc biệt của họ sẽ là lúc 06:07:08 09-10-11. Chúng ta cũng nên chú ý rằng ngày 07/08/09 thực ra đã đi qua từ cách đây hơn 2000 năm rồi phải không.

Một số tin nhắn cực đoan có nói rằng thời khắc sắp tới là dấu hiệu của "Harbinger of Armageddon" (trận chiến cuối cùng trong Kinh Thánh), thật là vớ vỉn, chẳng có trận chiến nào ở đây cả, đây chỉ là một thời điểm mang ý nghĩa tâm linh cũng giống như ngày 06/06/06 khi mà mọi người đổ xô đi tổ chức đám cưới, hay ngày May Mắn 07/07/07...

Dù sao đi nữa, chúc mọi người một ngày tốt lành, hãy thưởng thức thời điểm chỉ xảy ra một lần duy nhất trong 100 năm!


http://static.kidglue.com/wp-content/uploads/2009/07/123456789-day1.jpg

0 comments: