Now we can drag and drop images from desktop into email message body

Tuesday, May 11, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 CommentsSau khi công bố tính năng "kéo và thả" để upload file đính kèm rất tiện lợi trên Gmail, hôm nay Google lại tiếp tục khiến người dùng thêm ngạc nhiên bằng chức năng "kéo và thả" để upload một bức ảnh bất kỳ từ desktop trực tiếp vào vùng soạn thảo email của Gmail.
Sau khi upload, người dùng có thể căn chỉnh kích thước, vị trí ảnh rất dễ dàng. Quá đơn giản và quá tuyệt. Yeah! Gmail's #1.

0 comments: