Internet Download Manager v6.0 beta

Wednesday, July 28, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Ứng dụng hỗ trợ tải dữ liệu nổi tiếng nhất thế giới Internet Download Manager vừa mới có phiên bản thử nghiệm 6.0. Mặc dù được trông đợi nhiều, nhưng phiên bản 6.0 hầu như chỉ là bước chuyển đổi chút ít từ phiên bản 5.19 build 3 hiện tại mà thôi. Giao diện của IDM 6 beta không có chút thay đổi nào so với phiên bản 5.19, các tính năng được cải thiện bao gồm:
  • Sửa một số lỗi tương thích với các trình duyệt khác, bao gồm cả Google Chrome.
  • Tăng cường tính năng bắt link file FLV từ các video được phát trên các trang web như YouTube, Google Video, MySpace TV và các trang phổ biến khác.
Để IDM tự động bắt link từ trình duyệt Chrome, bạn vào IDM, ấn nút Options, đánh dấu chọn ở mục Use advanced browser integration.

Khi mở các trang web chứa video định dạng FLV như Youtube, thanh download của IDM sẽ hiển thị, giúp người dùng tải video trực tiếp bằng IDM. Khi người dùng click vào các link tải dữ liệu, IDM cũng sẽ tự động bắt link nếu file đó có phần mở rộng ("đuôi") nằm trong danh sách sẵn có của IDM. Mặc dù vậy, việc tích hợp của IDM vào trình duyệt Chrome vẫn chưa hoàn chỉnh, trong trình đơn ngữ cảnh của Chrome không có các lệnh của IDM. Một số các tính năng mà IDM nên có cũng không được cải tiến hay thêm vào phiên bản mới này. Với các phiên bản IDM 5.xx, khi sử dụng tính năng Advanced integration, trình duyệt Chrome sẽ thường xuyên bị lỗi (crash) và Chrome thường tải các trang web về máy tính thay vì hiển thị trang web đó. Phiên bản IDM 6.0 beta đã khắc phục được các rắc rối này.

Lưu ý với người dùng Firefox beta 2: để sử dụng được IDM 6.0 beta, cần làm thêm một số bước sau:
  • Gỡ bỏ (Uninstall) extension IDM CC (phiên bản cũ 6.9.9, 6.9.8,...). Tắt trình duyệt.
  • Cài đặt phiên bản IDM 6.0 beta, rồi bật trình duyệt lên, bạn sẽ thấy IDM CC 7.1.1 đã được cài đặt.


0 comments: