Cách khắc phục lỗi "Duplicate Name Exists" trên Windows 7/Vista/XP

Friday, July 16, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Về lỗi "Duplicate Name Exists" khi bạn bật máy: thông báo này cho biết tên của máy tính (NetBIOS) hiện đang xung đột (trùng tên) với một tên khác trên mạng. Trong phần lớn trường hợp, lỗi này xảy ra khi một máy tính khác trong mạng cục bộ sử dụng cùng một tên, cũng có thể là một nhóm máy tính (workgroup) khác có máy tính trùng tên. Lỗi "Duplicate Name Exists" sẽ khiến máy tính của bạn không thể kết nối vào mạng máy tính, tức là hệ thống của bạn khởi động và chỉ hoạt động ở chế độ ngoại tuyến (offline) mà thôi. Để sửa lỗi này, đơn giản chỉ cần đổi tên máy tính của bạn thành một tên khác chưa được sử dụng trong mạng máy tính (hoặc trong Windows workgroups) là xong, nhớ restart máy sau khi đổi tên. Lưu ý là quản trị mạng máy tính cũng cần phải xác nhận Windows Internet Naming Service (WINS) đã được cập nhật, vì trong một số trường hợp, lỗi "Duplicate name exists" vẫn có thể xảy ra khi cơ sở dữ liệu WINS vẫn chưa những thông tin cũ chưa được cập nhật.


Để đổi tên máy tính trong mạng máy tính, bạn làm như sau:


1. Mở cửa sổ System Properties bằng cách:

Với Windows 7/Vista:

 • Click chuột phải vào biểu tượng My Computer > Properties. Cửa sổ hiện ra như sau:


Ấn nút Change settings để mở cửa sổ System Properties.
Với Windows XP:

Click chuột phải vào biểu tượng My Computer > Properties > Computer Name. Cửa sổ hiện ra như sau:2. Bạn cần thay đổi tên ở Full computer name, ấn nút Change.


  Khởi động lại máy tính và bạn sẽ không còn thấy thông báo lỗi đó xuất hiện nữa.
  How to fix error "Duplicate Name Exists" in Windows XP/Vista/7
  How to change Computer name (NetBIOS) to resolve error "Duplicate Name Exists" in Windows
  A duplicate name exists on the network - what does that mean? How do I fix it?
  What Are "Duplicate Name Exists" Errors in Windows?
  How to change Workgroup name
  Cách sửa lỗi "Duplicate Name Exists"
  Cách đổi tên máy tính trong mạng máy tính trên Windows 7/Vista/XP
  Cách sửa lỗi trùng tên máy tính trong mạng máy tính

  0 comments: