Ăn trộm xe SH trong 2 giây

Wednesday, November 11, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Cẩn thận! Xe SH có thể "không cánh mà bay" trong vòng 2 giây, khi đã bị lấy thì đố an đuổi kịp :D


0 comments: