Thay đổi công cụ đọc mã nguồn trong Internet Explorer 8Thay đổi công cụ đọc mã nguồn trong Internet Explorer 8

Monday, November 09, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Từ phiên bản Internet Explorer 8, Microsoft không còn sử dụng Notepad làm chương trình đọc mã nguồn mặc định nữa. Dù là bản Internet Explorer 8 được tích hợp sẵn trong Windows 7, hay được download và cài đặt trên Windows Vista, XP thì khi người dùng sử dụng lệnh “View Source” trên menu Page (hay click chọn trong context menu), mã nguồn HTML của trang web sẽ được mở bằng chương trình đọc được tích hợp sẵn bên trong, thay vì sử dụng Notepad như trên Internet Explorer 7 và các phiên bản trước đó.

Chương trình đọc mã nguồn được tích hợp trong IE8 là một phần trong bộ các công cụ phát triển (Developer Tools) của IE8. Chương trình đọc mã nguồn này có rất nhiều thành phần và tính năng, như: cho phép người dùng lưu dưới dạng mã HTML gốc (HTML source), hoặc dưới dạng mã HTML đã được định dạng (Formatted HTML View), tự động làm mới (refresh) cửa sổ xem trước mã HTML, tăng giảm cỡ chữ, sao chép,...Tuy nhiên, một số người sử dụng lại thích dùng Notepad hoặc các chương trình biên tập mã nguồn HTML khác hơn là sử dụng chương trình đã được tích hợp sẵn trong IE8, vì nó linh động hơn, chẳng hạn như khả năng chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn HTML.
Công cụ View Source Editor được tích hợp nhiều tính năng hữu ích


IE8 cung cấp khả năng thay đổi công cụ đọc mã nguồn HTML rất dễ dàng. Trên thực tế, có rất nhiều cách để thực hiện việc này, bài viết dưới đây sẽ liệt kê các cách mà bạn có thể thực hiện, chỉ việc chọn một cách mà bạn cho là thích hợp nhất:

Cách 1: thay đổi công cụ đọc mã nguồn HTML bằng cách sử dụng Developer Tools của IE8
 1. Khởi động Internet Explorer 8.
 2. Click menu Tools > Developer Tools. Hoặc bạn có thể ấn phím F12 để mở cửa sổ Developer Tools.
 3. Click menu File > Customize Internet Explorer View Source
 4. Có sẵn các lựa chọn sau:
  • Default Viewer: Công cụ mặc định đọc mã nguồn HTML là công cụ được tích hợp trong IE8.
  • Notepad: sẽ hiển thị mã nguồn trên ứng dụng Notepad
  • Other…: hiển thị cửa sổ chọn công cụ đọc mã nguồn mà bạn muốn.
Cách 2: sửa khóa registry
 1. Click Start -> Run, gõ RegEdit.
 2. Tìm tới khóa registry sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
 3. Trong “Internet Explorer”, tạo khóa mới với tên: View Source Editor.
 4. Trong “View Source Editor”, tạo khóa mới với tên: Editor Name. Như vậy, bạn sẽ có khóa registry như sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\View Source Editor\Editor Name
 5. Trong ô dữ liệu, chuyển giá trị Default của “Editor Name” thành Notepad.exe (để chọn Notepad như công cụ đọc HTML mặc định) hoặc đường dẫn tới file EXE của công cụ đọc mã HTML mà bạn muốn (nếu bạn muốn dùng Notepad++, Notepad2,...).
 6. Thoát Registry Editor.
Cách 3: dùng file registry đã chứa sẵn các khóa cần tạo như ở cách 2
Với những ai muốn sử dụng Notepad làm chương trình đọc mã HTML mặc định, chỉ cần download và add khóa registry vào Windows Registry.
Link download registry keys.
Lưu ý: chạy file viewsource_notepad.reg để chọn Notepad làm chương trình đọc mã HTML mặc định trong IE8. Nếu muốn sử dụng lại chương trình đọc mã nguồn được tích hợp sẵn trong IE8, chạy file viewsource_default.reg. File registry này có tác dụng cho cả IE6 và IE7, nhưng đều có tác dụng là chọn Notepad làm chương trình đọc mã HTML mặc định.
Cách 4: sử dụng chương trình đọc mã HTML của hãng khácMột vài chương trình của các hãng thứ 3 cho phép đọc mã nguồn HTML, ví dụ như Iconico View Source Editor, download: ViewSourceEditor.zip. Bạn chỉ việc chạy chương trình này rồi chọn nó là công cụ đọc mã nguồn mặc định.

Nguyễn Hoàng Long

0 comments: