Cách khắc phục lỗi trên E71: "Unable to complete installation from the Memory Card"

Sunday, January 17, 2010 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

 How to fix this error on Nokia E71: "Unable to complete installation from the Memory Card. To install remaining applications go to App.mgr"

Sau khi sử dụng một thời gian, chính xác là sau khi cài đặt quá nhiều phần mềm lên máy, sẽ đến ngày máy Nokia E71 của bạn liên tục kiểm tra việc cài đặt phần mềm trên thẻ nhớ. Hiện tượng này xảy ra khi bạn kết nối máy Nokia E71 với máy tính, hoặc khi bản khởi động lại E71, hoặc khi bạn bật máy E71, khi đó, bạn sẽ thấy một tiến trình tự động chạy "Installing", nhưng thực chất nó không cài đặt bất cứ phần mềm nào cả. Sau một thời gian, nó sẽ hiện ra lỗi "Unable to complete installation from the Memory Card. To install remaining applications go to App.mgr". Lỗi này khiến người sử dụng rất khó chịu, nhưng lại không biết làm thế nào để khắc phục cả. Việc reset lại máy và format lại thẻ nhớ có thể giúp khắc phục tình trạng này, nhưng như vậy chẳng khác nào việc đập toàn bộ căn nhà đi chỉ để sửa đường ống nước vậy.

Cách sửa lỗi này mà không cần phải format lại máy như sau:
 1. Vào Menu Installation > App.mgr., sau đó hãy ghi ra các ứng dụng không thể cài đặt hoặc gỡ bỏ, các ứng dụng này thường không có tên cụ thể, mà thường có tên là các ký tự + chữ số, ví dụ như: a000...
 2. Cắm thẻ nhớ (Memory Card) vào đầu đọc thẻ nhớ (Card Reader), hoặc bạn có thể sử dụng cáp nối để kết nối máy điện thoại với máy tính, kiểu kết nối là Mass Storage.
 3. Trong máy tính, hãy vào Menu Tools > Folder Options... > View, và cho phép hiển thị các file ẩn cùng hệ thống bằng cách bỏ dấu tick ở mục Hide protected operating system files (Recommended) > OK.
 4. Vào thẻ nhớ bằng Windows Explorer, vào thư mục "Private" và xóa các thư mục có tên trùng với tên mà bạn đã ghi lại ở trên bước 1.
 5. Vào lại thư mục "Private" và tìm thư mục chứa tất cả các ứng dụng mà bạn đã cài đặt, bạn sẽ thấy thư mục này có rất nhiều các tên phần mềm mà bạn đã cài, trên mỗi máy nó sẽ có tên khác nhau, ví dụ như 10202dce
 6. Xóa tất cả các file có tên trùng với tên mà bạn đã ghi lại ở bước 1.
Xong, giờ máy điện thoại của bạn đã trở lại trạng thái bình thường, không còn cài đặt ứng dụng mỗi lần bạn khởi động máy, hoặc kết nối với máy tính nữa.


If you can't read Vietnamese:

After using your cellphone for a long time, your phone always shows this message when you switch on your phone: "Unable to complete installation from the Memory Card. To install remaining applications go to App.mgr". This happens every time you try to connect your phone to PC or switch on your phone. Although resetting phone and formatting memory card could help you get rid of this issue, but it's not really necessary. You can resolve this issue by some simply steps:
 1. Go to App.mgr. and write down all those apps numbers that can't install or uninstall. E.g. a000... etc.
 2. Use Card Reader, and put your card in, or you can connect your phone to PC by cable via Mass Storage type (not PC Suite).
 3. Enable viewing hidden files by keep your way on menu Tools > Folder Options > View and clear check box next to Hide protected operating system files (Recommended) > OK.
 4. Go to "Private folder" and delete folders, with names similar to the apps numbers you wrote, (those that can't uninstall, or install).
 5. Go to "Private folder" again and find a folder, with all sis files of your installed apps (mine was 10202dce).
 6. Delete all files with similar names/numbers like the ones you wrote, (those that can't uninstall, or install).
Thats it!! Your phone is back to normal, no more in stalling everytime you start your phone!!

0 comments: