New version 1.3.0 of WiseStamp

Tuesday, December 08, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments

Hiện WiseStamp đã phát hành phiên bản mới 1.3 cùng với một số nâng cấp để tương thích với ThunderBird và Firefox 3.6. Phiên bản mới cũng đã có ngôn ngữ tiếng Việt, khi download addon này các bạn hãy chọn ngôn ngữ là Việt Nam, hoặc cũng có thể tự chuyển đổi ngôn ngữ, xem hướng dẫn tại đây.

Download gói ngôn ngữ Việt hóa: http://www.mediafire.com/?tvmtgg4jtze

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Cài đặt WiseStamp: hãy truy cập trang chủ http://www.wisestamp.com/

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nếu bạn yêu thích WiseStamp, hãy bầu chọn cho addon này tại trang: http://mashable.com/owa/votes


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Đăng nhập bằng tài khoản Twitter hoặc Facebook của bạn

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Vote for WiseStamp if you like it

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

This should be shown

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Thank you!

0 comments: