VBSpam comparative anti-spam test - July 2009

Monday, September 07, 2009 Long Nguyễn Hoàng 0 Comments
Kết quả kiểm tra các phần mềm chống spam của VB100, thực hiện tháng 07/2009. Các sản phẩm được xếp hạng theo các chứng chỉ:
- VBSpam Platinum: Sản phẩm có tốc độ chặn thư rác gấp đôi mức trung bình, và các thư bị chặn nhầm ít bằng một nửa mức trung bình trong thử nghiệm.

- VBSpam Gold: Sản phẩm có tốc độ chặn thư rác trên mức trung bình, và các thư bị chặn nhầm ít hơn mức trung bình trong thử nghiệm.

- VBSpam Silver: Sản phẩm có tốc độ chặn thư rác và các thư bị chặn nhầm không ít hơn một nửa mức trung bình trong thử nghiệm.

Results

BitDefender Security for Mail Servers

VB spam testing

modusGate (Vircom)

VB spam testing

ClamAV using Sanesecurity signatures

VB spam testing

M+Guardian (Messaging Architects)

VB spam testing

FortiMail

VB spam testing

SpamAssassin

VB spam testing

Kaspersky Anti-Spam

VB spam testing

Webroot E-Mail Security SaaS

VB spam testing

MessageStream SaaS

VB spam testing


VBSpam results chart

Các phần mềm đạt chứng chỉ cao nhất Bạch Kim (Platinum) gồm:
  • M+Guardian (Messaging Architects)
  • Kaspersky Anti-Spam
Các phần mềm đạt chứng chỉ Vàng (Gold) gồm:
  • MessageStream SaaS
Các phần mềm đạt chứng chỉ Bạc (Silver) gồm:
  • BitDefender Security for Mail Servers
  • FortiMail
  • Webroot E-Mail Security SaaS
Các phần mềm không đạt chứng chỉ gồm:
  • modusGate (Vircom)
  • ClamAV using Sanesecurity signatures
  • SpamAssassin

Cũng theo bảng kết quả so sánh, Kaspersky Anti-Spam là phần mềm có hiệu quả cao nhất, chặn được nhiều thư rác nhất và ít chặn nhầm nhất.

0 comments: